print
Programul electoral - Ion Purice
13.10.2023

UNIȚI PENTRU NEAM ȘI CHIȘINĂU!

 

Programul electoral al candidatului Partidului Liberal pentru funcția de

Primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale

 

din 5 noiembrie 2023 – Ion PURICE

 

I. De ce vreau să fiu Primarul Chișinăului:

 Candidez la postul de primar general al municipiului Chișinău pentru că

această cetate din inima Basarabiei trebuie să redevină una Românească și

Euro-Atlantică, unde locuitorilor le va fi asigurată siguranța, pacea și

bunăstarea;

 Sunt unicul candidat medic de profesie, care aude și cunoaște cel mai bine

durerea și necazurile oamenilor. Voi munci pentru un municipiu sănătos,

oameni sănătoși și un sistem de deservire sănătos din partea funcționarilor

publici;

 Sunt unul din tinerii care au participat la protestele din aprilie 2009 în lupta

împotriva sistemului comunist-socialist, pentru libertate și democrație,

debarcând regimul comunist;

 Am experiență în administrarea publică, ocupând funcția de vicedirector al

unei Instituții Medico-Sanitare Publice municipale timp de 5 ani,

actualmente în calitate de director al unei Instituții Medico-Sanitare Publice

regionale, funcție câștigată prin concurs;

 Reprezint Partidul Liberal, partidul care a apărat timp 10 ani Chișinăul de

guvernarea socialist-comunistă și i-a dat capitalei și suburbiilor sale speranță

pentru dezvoltarea unei capitale românești și europene.

II. Uniți pentru Neam și Chișinău!

 Mun. Chișinău are nevoie de un primar care va trăi cu problemele

locuitorilor acestui oraș și suburbii, un primar pentru Neam și Capitală.

 Mun. Chișinău trebuie să reia dezvoltarea sa românească și europeană,

începută de primarul liberal Dorin Chirtoacă și consilierii Partidului

Liberal.  

 Mun. Chișinău trebuie să devină un oraș prosper, verde, curat și luminos, în

care toți copiii să crească sănătoși și în siguranță. 

 Mun. Chișinău trebuie să devină un oraș atractiv pentru investitori și turiști,

cu monumente istorice și zone de agrement.

III. Prioritățile și problemele cheie pentru Chișinău care le putem rezolva

împreună cu echipa de consilieri ai PL:

 

2

 

1. Auditul gestionării bugetului municipal și întreprinderilor municipale;

 Va fi efectuată o revizuire detaliată a bugetului municipal, analizând

cheltuielile, veniturile, achizițiile și contractele de împrumut dar și toate

aspectele financiare relevante. Rezultatele auditului vor fi făcute publice și

vor fi puse la dispoziția cetățenilor și a mass-media. Se va promova accesul

public la informații financiare pentru a asigura transparența procesului.

 Va fi efectuat un audit financiar detaliat asupra întreprinderilor municipale,

care va cuprinde evaluarea tuturor aspectelor financiare, inclusiv bugetul,

veniturile, cheltuielile, activitatea de achiziții și gestionarea datoriilor. Se vor

examina procesele și procedurile interne ale întreprinderilor pentru a verifica

dacă acestea sunt eficiente, transparente, respectă legislația și regulamentele

în vigoare. Auditul va evalua performanța întreprinderilor municipale în

ceea ce privește furnizarea de servicii sau producția de bunuri și va analiza

eficiența cheltuielilor.

2. Gestiunea eficientă a Fondului locativ și Patrimoniului public;

 Derularea programului “Curtea noastră” cu implicarea locuitorilor în

procesul de planificare și luare a deciziilor cu privire la amenajarea și

gestionarea curților blocurilor, pentru a asigura că programul răspunde

nevoilor comunității. În special: realizarea unui plan de revitalizare a curților

blocurilor prin plantarea de arbori, arbuști și flori pentru a crea spații verzi

frumoase (gazon irigat) și plăcute. Construirea sau modernizarea terenurilor

de joacă sigure pentru copii, cu echipamente de joacă adecvate și terenuri de

sport, pentru a promova activitatea fizică și socializarea între copii din

comunitate.

 Reluarea proiectului inițiat de Primarul liberal, Dorin Chirtoacă, privind

termoizolarea clădirilor din mun. Chișinău: școli, grădinițe, spitale, blocuri

locative etc., ce vor reduce cheltuielile cu minim 30% pentru încălzirea

acestora.

 Rampe de acces și condiții adecvate în instituțiile publice municipale/

subdiviziuni pentru persoanele cu deficiențe (dezabilității locomotorii,

nevăzători, ș.a.)

 Dezvoltarea în suburbii a infrastructurii (transport, drumuri, iluminat, gaz,

apeduct, canalizare, gestionarea deșeurilor) similare cu cea a orașului

Chișinău.

 Acordarea suportului în vederea instituirii Asociațiilor în Condominiu și

renunțarea la forma sovietică de gestiune prin acele ÎMGFL-uri. Pentru a

facilita tranziția la gestionarea prin Asociații în Condominiu, Primăria va

oferi suport administrativ pentru întocmirea documentației necesare,

 

3

 

înregistrarea asociațiilor și stabilirea procedurilor de gestionare eficientă a

fondului locativ.  De asemenea va fi creat un Fond de acordarea suportului

pentru Asociațiile nou create în vederea realizării măsurilor de eficiență

energetică.

 Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor menajere. Programul

va implica modernizarea, extinderea și stemului de colectare a deșeurilor

menajere, astfel încât să acopere toate zonele din Chișinău și suburbiile. Se

vor implementa programe de colectare selectivă pentru reciclare. Se vor

construi și opera centre de reciclare moderne pentru a permite locuitorilor să

recicleze deșeurile și să contribuie la reducerea cantității de deșeuri

depozitate în depozitele de gunoi. Programul va include campanii de

educație și conștientizare pentru a informa locuitorii despre importanța

reciclării și a gestionării responsabile a deșeurilor. Va fi inițiată identificarea

parteneriatelor cu organizații internaționale și va dezvolta modalități

sustenabile de finanțare pentru a susține dezvoltarea infrastructurii de

gestionare a deșeurilor.

3. Optimizarea mobilității urbane;

 Transport Public Eficient - promovarea și dezvoltarea unui sistem de transport

public eficient și sustenabil, pentru a reduce dependența de autovehiculele

personale și pentru a diminua congestia în trafic.

 Amenajarea locurilor de parcare (și supraetajate), inclusiv în curțile blocurilor;

Programul va implica comunitatea în procesul de luare a deciziilor privind

amplasarea și planificarea spațiilor de parcare, asigurându-se că acestea sunt

adecvate nevoilor și preferințelor locuitorilor;

 Planificarea Urbanistică Adecvată -  va implica și o planificare urbanistică

inteligentă pentru a integra soluțiile de parcare în proiectele de dezvoltare

urbană, astfel încât să se asigure că fiecare zonă a orașului dispune de suficiente

locuri de parcare în funcție de necesități.

 Intersecții denivelate în locul sensurilor giratorii.

 De revăzut începerea orelor de activitate a instituțiilor statului în colaborare cu

entitățile guvernamentale.

4. Agenda pentru dezvoltarea și promovarea identității și valorilor Naționale;

 Angajarea în câmpul muncii la Primăria Chișinău și instituțiile subordonate

doar în condițiile cunoașterii și vorbirii obligatorii a limbii române indiferent

de etnie.

 

4

 

 Promovarea deschiderii la Chișinău a filialelor unor Universități din

România;

 Invitarea profesorilor din România pentru a preda în școlile/liceele din mun.

Chișinău prin programe de mobilitate academică.

 Promovarea schimbului de experiență și vizite de lucru în România între

APL, instituțiile de învățământ școlare și preșcolare, instituții medicale,

sociale, ș.a.;

 Denunțarea acordurilor de colaborare și prietenie cu orașele rusești:

Moscova și Tula care promovează agresiunea militară.

 Ridicarea monumentului Voievodului Mihai Viteazul în centrul Chișinăului

(în locul lui Pușkin).

 Acordarea ajutorului primarilor din suburbii pentru a înlesni înfrățirea cu

localități din România în verdea câștigării de proiecte transfrontaliere.

 Conservarea, reabilitarea clădirilor și patrimoniului istoric legat de

identitatea națională: clădirea Sfatului Țării, clădirea veche a Școlii nr.1

(actualmente Liceului Gheorghe Asachi), ș.a.;

 

5.Sistem de administrare publică eficient și durabil;

 Reformarea și reorganizarea administrației publice în așa fel, încât ea să

devină una total transparentă și apropiată de grijile cetățenilor.

 Implementarea unui sistem de administrare publică cu respect față de

cetățeni (subdiviziunile primăriei, deservirea, transparența și modernizarea

electronică, ș.a.).

 Veniturile obținute de mun. Chișinău trebuie să rămână în bugetul

municipiului pentru dezvoltare și modernizare.

 Promovarea și dezvoltarea energiei verzi, crearea parcurilor de energie

solară, geotermală, de biomasă.

Cu adevărat sunt unicul candidat unionist care își iubește Neamul, iar

Partidul Liberal în situația geopolitică de astăzi, este obligat să înceapă mai activ

lupta pentru a duce la bun sfârșit Idealul înaintașilor noștri – UNIREA, iar

această luptă începe cu noi și anume din Chișinău!

 

UNIȚI PENTRU NEAM ȘI CHIȘINĂU,

iar la 5 noiembrie - Votăm, Ion PURICE și echipa PL!

 

Vă mulțumesc!

Copyright © 2024 Partidul Liberal. Toate Drepturile Rezervate.