print
Proiectul Legii pentru completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008
18.03.2015

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de lege pentru completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, prin introducerea unei sancţiuni noi pentru staționarea neregulamentară a vehiculelor.

Majoritatea străzilor din Republica Moldova, în special în orașe au fost construite în secolului XIX în dependență de necesitățile și traficul la acel moment.  Odată cu dezvoltarea raporturilor sociale, creșterea numărului populației și a autovehiculelor, străzile din orașe numai fac față necesităților actuale.

Necesitatea elaborării, promovării și adoptării proiectului de lege rezultă din faptul că în ultima perioadă orașele din Republica Moldova și în special capitala se confruntă cu o problemă stringentă, parcarea neregulamentară a vehiculelor.  Acest fapt îngreunează esențial traficul, creând în orele de vârf ambuteiaje și situații de accidente.

În pofida faptului că în prezent sunt aplicate sancțiuni pentru staționarea neregulamentară, acestea măsură nu rezolvă problema existentă. Chiar dacă se aplică amenda, autovehiculul rămâne și staționează neregulamentar, creând în continuare impedimente în trafic. Există cazuri frecvente când vehiculele sunt parcate pe gazon, spațiile verzi amenajate și chiar pe trotuar în locuri interzise creând impedimente pentru circulația pietonilor.

Scopul acestui proiect este de a lichida situaţia alarmantă care se atestă în orașe prin supraîncărcarea străzilor și crearea ambuteiajelor în trafic.

Statele Europene s-au confruntat cu aceleași probleme, dar prin întreprinderea anumitor măsuri problema în mare parte a fost soluționată. La prima etapă au fost mărite considerabil amenzile pentru staționarea neregulamentară, ulterior sancțiunea pentru această componență de contravenție a fost completată cu pedeapsă complimentară, evacuarea și depozitarea automobilelor care staționează ilegal. Această măsura a schimbat radical lucrurile, având impact direct asupra șoferilor care staționau ilegal și a avut ca consecință fluidizarea traficul în aceste state.

Legislația Republicii Moldova nu conține sancțiunea ridicării autovehiculului parcat ilegal, pe aceste motiv chiar dacă persoana este sancționată, pedeapsa nu-și atinge principalele scopuri, corectarea contravenientului, precum şi prevenirea săvârșirii de astfel de contravenții atât din partea contravenientului, cât şi a altor persoane.

Prin prezentul proiectul de lege se propune includerea în partea generală a Codului contravențional a unei sancțiuni noi ,,Evacuarea vehiculelor staționate neregulamentar” care constă în acțiuni de ridicare și depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor staționate neregulamentar.

Realizarea acestei sancțiuni îi revine Administrației Publice Locale.

Procedura de evacuarea se efectuează în baza regulamentului aprobat de către Administrația Publică Locală, acest regulament va conține toate detaliile cu privire la această procedură.

Proiectul de lege prevede că cheltuielile pentru ridicarea, transportarea și depozitarea vehiculului staționat neregulamentar se suportă de către proprietarul acestuia, acest fapt va contribui la corectarea contravenientului, prevenirea săvârșirii de astfel de încălcare, precum și nu va implica careva cheltuieli a banului public pentru persoanele care nu respectă prevederile legislației.

Corelând prevederile legislației existente cu completările propuse în prezentul proiect de lege este important de menționat că, în continuare contravențiile de la art. 238 Codul contravențional se vor examina de către colaboratorii MAI, care vor constata și vor aplica amenda și puncte de penalizare cu evacuare vehiculului. Colaboratorii MAI vor dispune evacuarea vehiculelor, care se va efectua de APL, în cazul absenței conducătorului auto.

Reieşind din cele expuse se propune completarea cu un articol nou 37¹ și completarea art. 238 din Codului contravențional, în vederea împuternicirii MAI cu aplicarea aceste sancțiuni și autorităţilor publice locale cu dreptul de a realiza procedura de evacuare, transportarea și depozitarea vehiculului staționat neregulamentar.                                                                              

 

Gheorghe BREGA,
deputat în Parlament

Copyright © 2024 Partidul Liberal. Toate Drepturile Rezervate.