print
Corina FUSU a făcut BILANȚUL unui an la guvernare în calitate de Ministră a Educației
26.01.2017

În calitate de Ministru al Educaţiei, m-am ghidat în activitate de următoarele  priorități:

Promovarea bunei funcționări a limbii române în școală și în societate pentru a ameliora comunicarea bazată pe cunoaștere și respect reciproc;

Modernizarea învățământul profesional tehnic pentru racordarea învățământului la necesitățile societății și cerințele pieței muncii;

Orientarea cercetării către universităţi pentru a asigura studenţilor posibilitatea de a face cercetare la universităţile la care învaţă;

Ridicarea prestigiului profesiei de pedagog prin îmbunătățirea stării materiale la nivelul ținutei pedagogice reclamate de situația actuală.

Dintre cele mai importante realizări:

Am renegociat cu Banca Mondială Proiectul “Reforma invățământuului general”, pentru a spori eficiența reconstrucției școlilor de circumscripție.

A fost finalizată prima etapă de renovare a 2 școli de circumscripție, iar în următorii doi ani se preconizează reconstrucția a încă 20 de școli.

Incepând cu anul 2017, tinerii specialiști care se vor angaja conform repartizării în instituțiile de învățământ, vor beneficia de o indemnizație unică în mărime de 45 mii lei, sau cu 15.000 lei mai mult, decât anterior.

Se implementează Strategia de dezvoltare a abilităților și competențelor părinților, dar si Codului de etică al cadrului didactic.

Am dispus implementarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Suprem al Academiei de Științe a Moldovei cu privire la aplicarea normelor ortografice ale scrierii lui ”â” din „a” și ”sunt” în grafia limbii române. Din anul 2017 tipărirea manualelor și tuturor suporturilor educaționale se va efectua cu respectarea normelor stabilite.

Au fost semnate 18 tratate internaţionale privind colaborarea în domeniul educaţiei.

Un loc aparte îl ocupă cooperarea în domeniile educației și cercetării științifice între Republica Moldova și România. Ca urmare a negocierilor, a fost semnat noul Protocol de colaborare pentru anii de învățământ 2016-2019, care prevede în premieră acordarea burselor de masterat şi doctorat pentru absolvenţii instituţiilor din Republica Moldova.

Ministerul Educației a întreprins măsuri în vederea combaterii corupției. Pe parcursul anului trecut au avut loc controale la mai multe instituții de învățământ preșcolar, preuniversitar și profesional tehnic, în rezultatul cărora s-au depistat nereguli privind colectările de bani de la părinți, gestionarea ineficientă a mijloacelor financiare, inclusiv pe segmentul alimentației copiilor. Ca urmare, mai mulți responsabili și conducători de instituții au fost sancționați, sau demisionați. Asemenea măsuri, menite să prevină și să combată încălcarea legislației, vor fi desfășurate și în anul 2017.

A fost aprobată Metodologia care prevede modalitatea de transmitere a unor imobile ale instituțiilor de invățământ public care nu mai sunt utilizate în educație, pentru a permite altor autorități publice ale statului de a le valorifica, dar și posibilitatea de privatizare.

Educaţia dintotdeauna a stat la baza oricarei societati.  Centrată pe om, ca să-l aducă la cunoaşterea de sine, la asumarea identităţii naţionale, la demnitate şi să-i ofere un orizont pozitiv, în aşa fel, încât să îşi poată construi un viitor la el acasă.

„Educația nu poate rezolva toate problemele din societate, dar fară educație nici o problemă nu poate fi soluționată.”

Ce vom face: revizuirea curriculei școlare/micşorarea numărului de discipline (programa este prea academică) și susţinerea cadrelor didactice tinere, majorarea salariilor profesorilor, a cadrelor nondidactice, revizuirea Codului Științei, revizuirea cadrului legal pentru creșe și grădinițe. 

 

Copyright © 2024 Partidul Liberal. Toate Drepturile Rezervate.