print
Consiliul Republican
09.09.2014

 

Consiliul Republican al partidului exercită conducerea în intervalul dintre congrese. Consiliul Republican se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui PL, a Biroului Politic sau la solicitarea a peste jumătate din numărul membrilor consiliului. 

 

Copyright © 2024 Partidul Liberal. Toate Drepturile Rezervate.