print
SCURT ISTORIC AL PL
09.09.2014

Partidul Liberal (PL) este succesorul de drept şi politic al Partidu­lui Reformei (PR), care a fost înregistrat la 28 septembrie 1993. Con­ferinţa de constituire a PR a avut loc la 5 septembrie 1993, când au fost adoptate Statutul şi Programul PR. Primul preşedinte al Partidului Reformei a fost cunoscutul lider din cadrul Mişcării de Eliberare Naţi­onală, Preşedintele cenaclului "Alexe Mateevici", Anatol Şalaru. PR s-a constituit iniţial ca o formaţiune politică de centru-dreapta, care şi-a propus elaborarea, promovarea şi implementarea strategiei de refor­mare a Republicii Moldova, cu integrarea ulterioară a acesteia în fami­lia ţărilor civilizate.

Primul congres al PR a avut loc la 24 ianuarie 1999, cel de-al II-ea şi-a desfăşurat lucrările la 24 aprilie 2005, care a şi decis schimbarea denumirii formaţiunii din Partidul Reformei în Partidul Liberal. Tot atunci, a fost adoptat Statutul şi Programul Partidului Liberal, a fost aprobată sigla formaţiunii şi au fost alese principalele organe de con­ducere ale PL, menţinându-l pe Mihai Ghimpu în funcţia de Preşedinte al Partidului. Congresul al II -lea al PL a luat, de asemenea, atitudine faţă de un şir de probleme sociale, adoptând în acest sens 4 rezoluţii privind: funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, regle­mentarea diferendului transnistrean, situaţia politică şi cea social-economică din Republica Moldova.

Ultimul Congres al Partidului, al III-lea, a avut loc la 26 septembrie 2010, cu participarea a peste 2000 de delegaţi, care l-a reales pe Mihai Ghimpu în calitate de Preşedinte al Partidului.

Totodată, delegaţii la congres au adoptat modificări la statutul for­maţiunii, un nou program şi patru rezoluţii privind: politicile econo­mice, combaterea corupţiei, susţinerea şi promovarea tineretului şi condamnarea comunismului.

În urma proceselor de refacere, PL s-a declarat drept o formaţiune politică liberală de dreapta, al cărei scop este promovarea valorilor li­berale şi a intereselor naţionale: drepturile şi libertăţile cetăţeanului şi ale familiei, protecţia, consolidarea şi extinderea proprietăţii priva­te, schimbul liber de valori economice şi culturale, accesul liber şi egal la educaţie, pluralismul politic, consolidarea sistemului democratic, apărarea intereselor naţionale fundamentale ale Republicii Moldova, afirmarea valorilor naţionale şi protejarea identităţii româneşti a ro­mânilor din teritoriile ocupate de Rusia.

Pentru ce militează PL?

PL este o formaţiune politică liberală, care militează pentru respec­tarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, pentru conso­lidarea democraţiei, a statului de drept şi a economiei de piaţă. În activitatea sa, PL contribuie la afirmarea noii clase politice libe­rale, conlucrează cu alte partide politice, inclusiv pe plan internaţional, precum şi cu societatea civilă, pentru susţinerea şi promovarea valori­lor liberale şi naţionale, pentru integrarea RM în Uniunea Europeană şi în Alianţa Nord-Atlantică.

În conformitate cu Programul său politic, Partidul Liberal îşi propu­ne, între altele, următoarele obiective politice majore:

respectarea şi asigurarea suveranităţii naţionale, a independenţei, unităţii şi integrităţii Republicii Moldova;

-          Retragerea armatei şi a arsenalului militar al Federaţiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova;

-          Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în Alianţa Nord-Atlantică.

„PL în lupta pentru Libertate, Dreptate, Adevăr şi Bunăstare"

La etapa actuală de dezvoltare a societăţii, PL este singurul Partid reprezentativ, care a apărat cu eficienţă şi cu rezultate concrete adevă­rul despre românismul Republicii Moldova, despre genocidul săvârşit de regimul comunist de ocupaţie asupra românilor moldoveni după ocupaţia din 28 iunie 1940, dar şi la scară istorică, din 1812 şi până în prezent.

PL a acţionat cu perseverenţă în direcţia păstrării şi înveşnicirii me­moriei victimelor celui mai crud genocid la care a fost supus poporul nostru de către regimul comunist: decretul istoric al Preşedintelui Mi-hai Ghimpu privind ocupaţia sovietică din 28 iunie 1940, desecretizarea arhivelor KGB, comemorarea a 200 de ani de ocupaţie rusească, ampla construcţie de monumente de comemorare a victimelor regimului în zeci de localităţi rurale, culminând cu Monumentul Deportaţilor de la Gara Feroviară din Capitală, de către Primarul General, Prim-viceprese-dinte PL Dorin Chirtoacă.

PL este singurul Partid reprezentativ care a luptat şi a reuşit, prin lege, condamnarea comunismului şi interzicerea simbolicii comuniste.

PL este iniţiatorul, autorul denumirii şi artizanul principal al Alian­ţei pentru Integrarea Europeană - noua construcţie politică ce a afir­mat vectorul integrării europene a Republicii Moldova, care va culmi­na în toamna aceasta cu parafarea, la summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, a Acordurilor de Asociere şi de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător.

Sigla (simbolul permanent) partidului reprezintă mişcarea în aceeaşi direcţie a
doi oameni uniţi, unul dintre ei ţinând în mână o stea care simbolizează Republica Moldova. Cei doi oameni uniţi în avânt, înconjuraţi de un cerc format din 27 de stele ce simbolizează ţările membre ale Uniunii Europene, reprezintă obiectivul strategic al Partidului Liberal: integrarea europea­nă. Cercul de stele este închis de iniţialele Partidului Liberal - PL. Dra­pelul formaţiunii este de culoare albastră azurie şi are plasat în centru Sigla PL.

Activitatea politică a PL:

Liberalii au participat la alegerile parlamentare din 1994, 1998 şi 2001, dar nu au acces în Parlament. Totuşi, au continuat marşul politic şi la alegerile anticipate pentru funcţia de Primar General al Chişină-ului din noiembrie 2005 candidatul PL, Dorin Chirtoacă, a acumulat 25,1 % din sufragii, plasându-se pe locul 2. Alegerile, însă, nu au fost validate din cauza prezenţei insuficiente la vot. Situaţia s-a repetat şi în decembrie 2005, când candidatul PL obţine deja 35,6 % din voturi şi devine principalul concurent al comuniştilor. Aceşti paşi bine gândiţi de către Preşedintele PL Mihai Ghimpu fac ca PL să ajungă într-o peri­oadă de timp foarte scurtă una din principalele formaţiuni politice ale republicii, poziţie pe care liberalii au consolidat-o în 2007. în alegerile locale generale din acel an, Dorin Chirtoacă ajunge Primar General al Capitalei. în primul tur de scrutin, la 3 iunie 2007, Dorin Chirtoacă acu­mulează 24,37% din sufragii şi trece, astfel, în turul doi, unde contra­candidatul său era exponentul Partidului Comuniştilor.

Primul moment de glorie în lupta pentru Libertate, Dreptate, Ade­văr şi Bunăstare PL îl obţine la 17 iunie 2007, când Dorin Chirtoacă obţine o victorie clară, cu 61,17% din sufragii, în lupta cu comuniştii. Datorită acestei victorii, obţinută prin luptă continuă, Partidul Liberal reuşeşte să aducă Republicii Moldova cursul european şi face posibilă, la alegerile parlamentare din aprilie 2009, înlăturarea comuniştilor de la guvernare, crearea AIE-1 şi AIE-2.

După alegerile parlamentare din 29 iulie 2009, liberalii au ajuns la guvernare alături de PLDM, PD şi AMN, în cadrul Alianţei pentru Inte­grarea Europeană, priorităţile şi denumirea căreia au fost formulate de PL. Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, a fost ales preşedinte al Parla­mentului. Concomitent, liderul PL exercită funcţia de preşedinte inte­rimar al Republicii Moldova, în condiţiile tentativelor eşuate de alege­re a şefului statului.

În cadrul alegerilor locale generale din iunie 2011, candidatul for­maţiunii, Dorin Chirtoacă, obţine un nou mandat de Primar General al Capitalei, iar liberalii obţin 97 funcţii de primar, 129 funcţii de consi­lieri raionali, 1162 funcţii de consilieri săteşti, comunali şi orăşeneşti.

Misiunea istorică a PL:

La ora actuală, Partidul Liberal reprezintă, într-o formă politică supe­rior organizată, suma idealurilor noastre naţionale, după ce forţele impe­riale, ostile dorinţei de libertate a românilor din Republica Moldova, au reuşit să distrugă Frontul Popular şi PFD. Partidul Liberal exprimă astăzi opţiunea politică a sute de mii de cetăţeni care împărtăşesc cauza naţio­nală. Astfel, astăzi PL este succesorul politic al Mişcării de Eliberare Naţi­onală, deoarece şi-a asumat lupta pentu realizarea obiectivelor urmărite de aceasta.

Construcţia societăţii democratice şi a statului de drept, după elimi­narea de pe scena politică a Republicii Moldova a exponenţilor ideologii­lor totalitare şi ai capitalismului oligarchic;

- Afirmarea plenară a adevărului privind identitatea noastră naţională, culturală şi europeană, în împlinirea obiectivelor strategice de integrare în Uniunea Europeană şi în Alianţa Nord-Atlantică;

-   Împlinirea idealului bisecular de unitate naţională.

Copyright © 2024 Partidul Liberal. Toate Drepturile Rezervate.