• Abonare la noutăţi
      

  vezi mai mult

  Războiul Rusiei împotriva Republicii Moldova din 1992
  02.03.2024     
  Partidul Liberal condamnă
  29.02.2024     
  Astăzi a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului.
  29.02.2024 - 25.02.2024     
 • Prima    /   Presa    /   Știri  /  Bilanțul activității Primăriei mun. Chişinău: realizări 2009, priorităţi 2010

  Bilanțul activității Primăriei mun. Chişinău: realizări 2009, priorităţi 2010

  31.12.2009  
  Municipiul Chişinău în anul 2009 a reuşit acoperirea tuturorcheltuielilor curente şi menţinerea investiţiilor în oraş şi suburbii,în proporţie cu veniturile acumulate, în pofida crizeieconomico-financiare mondiale. Declaraţia a fost făcută de primarulgeneral al capitalei, Dorin Chirtoacă, în cadrul conferinţei de presăde bilanţ al activităţii Primăriei municipiului Chişinău în anul 2009.

  Înacest sens, edilul Chişinăului a ţinut să facă o analiză a realizăriloranului 2009 şi a trasat priorităţile Primăriei pentru anul viitor.Potrivit lui Dorin Chirtoacă, reuşitele administraţiei au fost posibilechiar şi în condiţiile în care municipalitatea a ratat venituriechivalente unui buget anual, din cauza achitării datoriilor faţă de SA„Termocom” şi a legislaţiei în vigoare. În acelaşi timp, s-a reuşiteconomisirea surselor financiare care se egalează cu bugetul municipalpentru un an, inclusiv datorită reformelor la întreprinderile ceprestează servicii de asigurarea cu apă, canalizare şi transport.

  Scurt bilanţ al realizărilor în anul 2009:

  -menţinerea creşterii salariale în sfera bugetară. Bugetul va permite şiîn anul 2010 majorarea cu 20 la sută a salariilor profesorilor;

  -darea în exploatare a două blocuri de locuit pentru persoanele socialvulnerabile din capitală, pe str. Nicolae Milescu-Spătaru şi str. LiviuDeleanu;

  - demararea lucrărilor de deshidratare la Staţia deEpurare, prin metoda geotuburilor, care va permite înlăturareamirosurilor urât din oraş. Până acum a fost evacuat nămolul de pe 12hectare de teren, iar până în vara anului 2010 va fi evacuat nămolul depe celelalte 20 ha;

  - investiţii în şcoli şi grădiniţe, efectuarea reparaţiilor în instituţiile de învăţământ în valoare de 21 milioane lei;

  -implementarea reformelor în cadrul întreprinderilor de transport publicşi la SA „Apă-Canal Chişinău”. Ajustarea tarifelor la apă şi canalizareşi în transportul public a fost unica soluţie pentru relansarearespectivelor întreprinderi municipale;

  - acordareacompensaţiilor nominative în transportul public, în prezent peste 75 demii de persoane beneficiază de ajutor material din partea Primăriei lacălătorie în transportul public urban;

  - menţinerea tarifului actual la căldură, în condiţiile presiunilor continue din partea SA „Moldova Gaz”, „CET-1” şi „CET-2”;

  -continuarea acordării compensaţiilor nominative pentru încălzire, însezonul 2009 – 2010 peste 25 de mii de persoane vor beneficia de ajutorfinanciar la achitarea facturilor pentru căldură;

  - acordareaajutoarelor sociale pentru copiii din familii social vulnerabile – 7700de copii au primit la 1 septembrie câte 600 lei, iar 212 mii lei aufost alocaţi pentru acordarea burselor municipale copiilor dotaţi dincapitală;

  - în anul 2009, peste 30 mii de persoane au beneficiat de ajutoare sociale, în sumă de 16 milioane lei;

  -renegocierea şi aprobarea contractului pentru construcţia Uzinei deprelucrare a deşeurilor menajere în Chişinău, în primăvara anului 2010urmând să înceapă lucrările în acest sens;

  - lansarea programului de acces liber la Internet fără fir în parcurile şi liceele din capitală;

  -semnarea unui precontract cu BERD pentru procurarea a 90 de troleibuzenoi şi instalarea unui nou sistem de taxare cu tichete electronice;

  - revenirea la normalitate în activitatea Consiliului municipal Chişinău,prin constituirea unei majorităţi democratice şi votarea unui numărimpunător de decizii şi reforme necesare dezvoltării oraşului;

  -Direcţia Relaţii Externe şi Integrare Europeană a Primăriei Chişinău aatras proiecte de peste 3 milioane Euro, dintre care Primăria estebeneficiară directă a 2 milioane Euro;

  - încheierea lucrărilor de construcţie a şcolii din oraşul Stăuceni;

  -  darea în exploatare a apeductului din comuna Bubuieci, unde s-au investit 4 milioane lei;

  - reparaţia şi asfaltarea a două drumuri din comuna Bubuieci şi construcţia capitală a drumului Văduleni – Vadul lui Vodă.

   Priorităţi pentru anul 2010:

  - lansarea unui program de construcţie a locuinţelor sociale, prin intermediul sistemului ipotecar,

  - reconstrucţia Parcului „Valea Morilor”, prin anunţarea unui concurs investiţional;

  - reluarea reformei locative, prin transmiterea în administrare privată a fondului locativ;

  - continuarea programului de reabilitare a spaţiului locativ, prin mansardarea blocurilor şi izolarea termică;

  - prelungirea proiectului privind amenajarea locurilor de joacă pentru copii în cartiere;

  -continuarea negocierilor cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentruatragerea investiţiilor în infrastructura subterană şi supraterană,inclusiv construcţia apeductelor şi a canalizării la nivelul întreguluimunicipiu;

  - finalizarea Planului Urbanistic al zoneicentrale, cu amenajarea râului Bâc, pentru prevenirea calamităţilor şioptimizarea canalizării pluviale;

  - elaborarea schemei generalea transportului public şi a schemei parcărilor subterane, pentrufluidizarea şi asigurarea securităţii la trafic;

  - reluarea licitaţiilor funciare.

  Sursa: Direcţia Relaţii Publice a Primăriei mun. Chişinău
  Video: Portalul de știri Unimedia

Sediu Central: mun. Chisinau, str. Nicolae Iorga 15
© 2024 Partidul Liberal. Toate Drepturile Rezervate.
 Total vizitatori:  | ieri:  |  azi:  |  online:     RSS     Widget Informer
Tel.: +(373 22) 22 83 26, 22-80-97
Fax: presa.liberal@gmail.com