print
Valeriu Munteanu depune o sesizare la CEC și la CCA pe numele Silviei Radu de la Partidul Democrat
13.04.2018
985 Accesări

Stimați membri ai CEC și CCA, având în vedere faptul că potrivit art. 22 alin. (1) din Codul electoral și pct. 65 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin Hotărârea nr. 137/2006, Comisia este singurul organ specializat în domeniul electoral, ce exercită controlul asupra corectitudinii și exactității aplicării Codului electoral și a altor acte normative în domeniu, solicit respectuos autosesizarea pe subiectul abordat și întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea curmării fraudelor electorale comise de eventualul candidat la funcția de Primar general al municipiului Chișinău, în cadrul alegerilor locale noi din 20.05.2018, dna Silvia Radu.

Astfel, statul de drept, potrivit prevederilor Constituționale, reprezintă egalitatea tuturor subiecților de drept în fața legii, iar unul din pilonii de bază ai garantării și respectării principiilor statului de drept a devenit dreptul cetățeanului de a alege și de a fi ales.

Unul din cele mai importante criterii internaționale pentru desfășurarea corectă a scrutinelor electorale este condiția asigurării organizării și petrecerii unor alegeri libere și corecte, fără fraudarea acestora.

Organizarea și desfășurarea unor alegeri libere și corecte prin respectarea standardelor și principiilor democrației modeme se apreciază prin nivelul general al calității cadrului legislativ național și nivelul de protejare a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Este un fapt notoriu, evidențiat inclusiv de Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, că dna Silvia Radu, de facto, Partidul Democrat, a uzurpat puterea locală în municipiul Chișinău.

La fel de gravă este și situația existentă la moment întrucât uzurpând puterea executivă la nivel local, dna Radu, din postura deținută utilizează resurse administrative pentru promovarea în scrutinul electoral.

Astfel, dna Radu în timpul orelor de muncă, la 11.04.2018, în jurul orei 15.00, s-a prezentat la Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale municipale Chișinău nr. 1, pentru a ridica listele de subscripție.

La fel, pe tot parcursul zilei de muncă, în calitate de primar interimar-auto-intitulat, aceasta abuzează de funcția deținută pentru a-și promova imaginea de candidat electoral, prin diferite materiale video și poze plasate pe rețelele de socializare (mimând supravegherea procesului de lucru la astuparea gropilor în asfalt, la salubrizarea de primăvară, la răsăditul florilor, etc), iar spațiul public este intoxicat cu informații mediatizate intens de portalurile de știri și posturile de televiziune deținute de liderul Partidului Democrat, dl Vladimir Plahotniuc.

Atare situații, per ansamblu, sunt niște abuzuri de drept, fraude electorale și o crasă manipulare prin utilizarea resurselor administrative și mediatice, camuflate sub forma unor „informații despre activitatea administrației publice locale”, acțiuni care dezavantajează și îi plasează într-o poziție de inegalitate pe ceilalți concurenți electorali, or, art. 51 alin. (1) din Codul electoral stipulează expres că, concurenții electorali participă, pe bază de egalitate, la campania electorală, beneficiază de drepturi egale în folosirea mijloacelor de informare în masă, inclusiv a radioului și televiziunii, finanțate de la buget.

De asemenea, alin. (2) al aceluiași articol stabilește că tuturor concurenților electorali li se oferă posibilități egale în asigurarea tehnico-materială și financiară a campaniei electorale.

În baza celor expuse, solicităm respectuos, examinarea argumentelor de fapt și de drept invocate, cu autosesizarea pe speța dată și sancționarea persoanelor implicate.

 

   Cu respect,

   candidat la funcția de Primar General

  al municipiului Chișinău                                                   

  Valeriu MUNTEANU

 


Copyright © 2019 Partidul Liberal. Toate Drepturile Rezervate.