print
Mihai Ghimpu: ”Trăiască și-nflorească Limba Noastră cea Română!”
31.08.2017
1589 Accesări

 Dragi români moldoveni,

„Limba română este patria mea”, spunea Nichita Stănescu, ca o supremă recunoaştere a datoriei faţă de patria cuvintelor noastre dintâi şi din totdeauna – spațiul românesc.

Limba română a redat întotdeauna cel mai bine speranțele care au animat sentimentele de LIBERTATE și UNITATE ale poporului român. Profunzimea limbii române se regăsește atât în operele marilor poeți români cât și a poporului român, care a protejat-o atunci când ocupantul fie de la răsărit a încercat să o distrugă. 

Nu există nimic mai de preț pentru un poporul, decât graiul matern, întrucât acesta este plămânul prin care respiră întregul neam și suflarea în care se contopește sufletul român.

Pentru ea la Putna clopot bate, pentru ea puternici sunt Carpații, Pentru ea e caldă vatra poamei, entru limba, pentru limba mamei.

Pentru limba română au luptat generații întregi din Basarabia începând cu 1812 și până pe data de 5 decembrie 2013, atunci când Limbii Române i s-a făcut dreptate! La sesizarea depusă de către Deputații Partidului Liberal, Curtea Constituțională a hotărât - Limba Română este limba oficială a Republicii Moldova!

Să nu uităm niciodatăă că avem datoria sfântă de a ne cinsti limba pe care o vorbim, Limba Română, indiferent unde ne aflăm, pentru că prin limbă ne păstrăm cultura, tradiţiile, istoria şi credinţa.

Vă felicit cu prilejul Sărbătorii Naţionale „Limba Noastră cea Română” pe care o celebrăm  astăzi, 31 august, şi  vă mulţumesc pentru faptul că vorbiţi şi gândiţi româneşte, vă identificaţi cu valorile europene şi cultivaţi speranţa unui trai demn în Libertate și Adevăr.

Vă îndemn să continuați să vorbiți, să gândiți, să iubiți și să luptați pentru Limba Română, cea mai dulce și mai frumoasă Limbă de pe pământ, pentru că este a NOASTRĂ!

 

Mihai GHIMPU, Deputat

Peședintele Partidului Liberal

 

Copyright © 2018 Partidul Liberal. Toate Drepturile Rezervate.