print
Consiliul Republican a aprobat modificări la Statutul și Programul PL
26.03.2017
2330 Accesări

Consiliul Republican al Partidului Liberal au decis azi dezvolatrea unor articole din Statutul și Programul PL. Mai exact, membrii au decis să prevadă expres în Statut și Program și pe înțelesul tuturor viziunile unioniste ale partidului din totdeauna. Astfel dacă până acum era prevăzut că formațiunea pledează pentru unitate națională a poporului român, începând de azi în actele statutare ale formațiunii se va indica ”unitatea națională a poporului român prin Unirea Republicii Moldova cu România”. 

Mai jos vedeți proiectul de Hotărâre aprobat de Consiliul republican: 

”Cu privire la modificarea statutului și programului Partidului Liberal”

            Raportor: Mihai Ghimpu, Președintele PL

 În conformitate cu art. 53, litera (v) din statutul Partidului Liberal adoptat la Congresul nr. IV din data de 14 septembrie 2014, Consiliul Republican, HOTĂRĂȘTE:

1.      Articolul 7 al statutului, după sintagma ”… aderarea la NATO” se completează cu sintagma ”și unirea Republicii Moldova cu România”.

Articolul 8 al statutului, după sintagma ”… în NATO” se completează cu sintagma ”și unirea Republicii Moldova cu România”.

Articolul 9 litera (b) al statutului, după sintagma ”…unității naționale” se completează cu sintagma ”a poporului român, prin unirea Republicii Moldova cu România”.

2.      În preambulul Programului PL la capitolul ”Obiectivele politice generale ale PL”:

-          la aliniatul (1) după sintagma ”… unităţii naţionale se completează cu sintagma ”a poporului român, prin unirea Republicii Moldova cu România”.

-          la aliniatul (2) după sintagma ”și la Alianța Nord-Atlantică” se completează cu sintagma ”prin unirea cu România”.

-          aliniatul (4) se adoptă în redacție nouă și va avea următorul conținut:

continuarea luptei pentru afirmarea deplină a adevărului ştiinţific şi istoric privind identitatea naţională. Unitatea de neam, comunitatea de istorie, limba, cultura, spiritualitatea şi destinul viitor pot fi păstrate și apărate doar prin Unirea Republicii Moldova cu România, care ne va oferi securitate, bunăstare a românilor moldoveni din Republica Moldova”.

3.      Prezenta Hotărâre se prezintă la Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Serviciul de Presă al PL
26 martie 2017
Copyright © 2018 Partidul Liberal. Toate Drepturile Rezervate.